Posted in News

सर्वेभ्य: देशप्रमिभ्य: स्वातंत्र्यदिवसोपतेस्य शुभाशया: मंगलकामनाश्च – स्वामी वासुदेवाचार्य:

माय टाइम्स टुडे। मंगलवार, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।


जयति भारतवर्षदेशः ।
जयति भारतवर्षदेशः ।।
यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुं वाञ्छति परेश: ।
जयतिभारतवर्षदेशः ।। जयतिभारतवर्षदेशः
यं सदा चकमे कुबेरों जन्मनाञ्चति राघवेशः।
यत्र नूनं गूढ़लिंगं ब्रह्म नृत्यति गोपवेशः ।।
जयति भारतवर्षदेशः ।
जयति भारत वर्षदेशः ।।
मुक्तिर्निवसतां यत्र दासी ;राजते सात्रैव काशी ।
धाम्नि धाम्नि सुशोभते चाद्यापि भूतपतिर्महेश: ।।
जयति भारतवर्षदेशः । जयति भारतवर्षदेशः ।।
यस्य गायति यशो भासः येन खेलति कालिदासः ।
स्वरैर्भवभूते:प्ररोदिति यस्य पञ्चवटीप्रदेशः ।।
जयति भारतवर्षदेशः। जयति भारतवर्षदेशः ।।
ज्ञानमार्गप्रकाशकार्य: जयति भुवि शंकराचार्य: ।
संस्थाप्य लोकेsद्वैतभावं यैर्जितो बौद्धाद्यशेषः ।।
जयति भारतवर्षदेशः। जयति भारत वर्षदेशः ।।
भक्तिमार्गप्रकाशनार्थं सज्जनान् संतारणार्थम् ।
जयतु भुवि रामानुजार्यो योsभवद्भुवनादिशेषः।।
यवनललनाहृदयताप: प्रतापो यस्यप्रताप :
स्मर्यते श्रद्धानतै:शिवराज सिंहो वीरवेशः ।।
जयति भारतवर्षदेशः जयतिभारतवर्षदेशः ।।
यस्य पावनभूमिभागे क्रीडितुतुं वांछति परेश :।।
समस्त देशवासियों को स्वतन्त्रतादिवस हार्दिक बधाई ।।

जगद्गुरू स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज 

कोसलेसदन अयोध्या